SNEAK PREVIEW

LIGT HET aan je stem, hoe jouw stem je meest effectieve beinvloedingsinstrument wordt

Hier bestel je de sneak preview. Je krijgt de inleiding en heel hoofdstuk 8. Dat gaat over de stemdimensie SNEL-LANGZAAM, de 'energie dimensie'!

Wat vinden we van langzaam spreken? 

-en waarom spreken we dan zo snel?